Σεμινάριο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6, Κολωνάκι, 11471

Σεμινάριο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες

Μηνιαίο Σεμινάριο

H Γαλλική Σχολή Αθηνών εγκαινιάζει το 2017 ένα νέο σεμινάριο με τίτλο Τεχνολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος του είναι να συγκεντρώσει τους διαφορετικούς φορείς της έρευνας γύρω από έναν προβληματισμό σχετικά με τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στους διάφορους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (αρχαιολογία, ιστορία, γεωγραφία, κοινωνιολογία), προκειμένου να αναδειχθούν παραμελημένες ή νέες τεχνικές και ειδικότητες, να γίνει αντιπαράθεση εμπειριών και να συζητηθούν ορθές πρακτικές. Οι ομιλητές εξειδικεύονται στη χωρική ανάλυση, στα εργαλεία ψηφιακής αναγνώρισης, στην ανάλυση υλικών και υπολειμμάτων, σε βάσεις δεδομένων, στην ανάλυση δικτύων, στην αποκατάσταση κ.τ.λ.
Πρόγραμμα https://www.efa.gr/images/manifestations/2017/SemTech/Programme-technolo...

23 Οκτώβριος, 2017 έως 7 Μάιος, 2018
Πληροφορίες: 

Μηνιαίο Σεμινάριο στα γαλλικά
Ελεύθερη είσοδος

Γλώσσα: 
Γαλλικά
Ώρες: 
18.00
Εισιτήρια: 
Ελεύθερη Είσοδος
Μοιραστείτε το: