Αναζήτηση

Πειραιώς 254, 17778
Θέατρο  >  Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", θέατρο
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   2122540000
Πειραιώς 254, Ταύρος, 17778
Θέατρο  >  Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", θέατρο
ΘΕΑΤΡΟΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   212 254 0300