Αναζήτηση

Αγ. Κωνσταντίνου 22, 10437
Θέατρο  >  Εθνικό Θέατρο, θέατρο
Εθνικό Θέατρο
    2105288100
Πειραιώς 254, 17778
Θέατρο  >  Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", θέατρο
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   2122540000
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437
Θέατρο  >  Εθνικό Θέατρο, θέατρο
Εθνικό Θέατρο
Πειραιώς 254, Ταύρος, 17778
Θέατρο  >  Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", θέατρο
ΘΕΑΤΡΟΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
   212 254 0300