έλληνες καλλιτέχνες

Παρουσιάσεις σύγχρονων Ελλήνων φωτογράφων
Αθήνα
2103680900
60 φωτογράφοι – μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου» συμμετέχουν σε έκθεση με εικόνες από το περιθώριο της προσωπικής, «ασήμαντης καθημερινότητας».
Αθήνα
2103680900