Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"

ΙΔΕΑ – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Μια εντυπωσιακή έκθεση για την εξέλιξη της σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων μέσα από όλα τα σπουδαίατεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα του Αρχαίου...
Οδός Πειραιώς
212 254 0000