Νομισματικό Μουσείο

Περιοχή: 
Κέντρο
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημίου 12, 10671 Αθήνα
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Νομισματικό Μουσείο είναι ένα από τα παλαιότερα κρατικά μουσεία της Ελλάδος και θεσμοθετήθηκε το 1834. Βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και στεγάζεται στο Ιλίου Μέλαθρον, την αρχοντική κατοικία του αρχαιολόγου Ερίκου Σλήμαν, έργο του αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλλερ.

Διαθέτει 500.000 προσκτήματα -κυρίως νομίσματα, αλλά και μετάλλια, μολυβδόβουλλα, σφραγιδολίθους, σταθμία, οβελούς και τάλαντα- που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα. Οι πλουσιότερες συλλογές είναι αυτές των αρχαίων νομισμάτων, που αφορούν από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για τα νομίσματα των πόλεων-κρατών, των βασιλέων και των ηγεμόνων του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού κόσμου, της ρωμαϊκής Δημοκρατίας, των ρωμαίων αυτοκρατόρων και των επαρχιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εξίσου σημαντικές είναι οι συλλογές των βυζαντινών και μεσαιωνικών νομισμάτων, που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός νομισμάτων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με αντιπροσωπευτικές κοπές όλων των αυτοκρατόρων και των νομισματοκοπείων, κοπές κρατών και ηγεμόνων της Μεσαιωνικής Δύσης και Ανατολής, καθώς και εκδόσεις των φραγκικών κρατιδίων που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από τον 13ο αιώνα. Η περίοδος από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα καλύπτεται από νομίσματα των περισσοτέρων κρατών του νεώτερου και σύγχρονου κόσμου. Έμφαση δίνεται στα νομίσματα που κυκλοφόρησαν στον ελλαδικό χώρο αυτούς τους αιώνες, όπως κοπές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, νομίσματα ευρωπαϊκών κρατών και αυτοκρατοριών, καθώς και κέρματα και χαρτονομίσματα του νέου ελληνικού κράτους.

Το Μουσείο για να διαχειριστεί τις συλλογές του διαθέτει Τμήμα Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Τμήμα Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Νομισμάτων και Σφραγίδων, Τμήμα Νεωτέρων Νομισμάτων και Μεταλλίων αλλά και Εργαστήριο Συντήρησης.

Παράλληλα, μεγάλη έμφαση δίνεται στο άνοιγμα του Μουσείου στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης με διαλέξεις, εκδηλώσεις, δραστηριότητες και καθημερινά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Βιβλιοθήκη

H Bιβλιοθήκη του Nομισματικού Mουσείου διαθέτει περίπου 12.500 τόμους που αφορούν στους ειδικούς τομείς της νομισματικής και της σφραγιστικής, καθώς και της ιστορίας και της αρχαιολογίας. Πρόκειται για μονογραφίες, καταλόγους μουσείων και συλλογών, καταλόγους πλειστηριασμών, πρακτικά συνεδρίων, τιμητικούς και συλλογικούς τόμους, περιοδικά, εκδόσεις γενικού χαρακτήρα. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός σπάνιων παλαιτύπων –ορισμένες εκδόσεις χρονολογούνται από το 16ο αιώνα. H Bιβλιοθήκη διαθέτει επίσης περίπου 3.500 ανάτυπα και ένα πλουσιώτατο αρχείο εγγράφων.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη ως Δευτέρα 08.30 – 16.00

Τρίτη κλειστό
Η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου

Κλειστό κατά τις επίσημες αργίες: 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή Πάσχα Ορθοδόξων, 1 Μαΐου, 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου

Εισιτήρια: 

Γενική Είσοδος: €6

Μειωμένο: €3 (για το χρονικό διάστημα 1 Απριλίου 2019 – 31 Οκτωβρίου 2019)
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €15, Μειωμένο: €8
(Ισχύει για Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο)

Μοιραστείτε το: