Music

Vas. Sophias & Kokkali 1, Athens,...
210 7282000
Megaron - The Athens Concert Hall
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 10555
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
Vasilissis Sofias Avenue, Athens, 11521
210 7282000
Megaron the Athens Concert Hall
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 10555
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 10555
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus festival
Dionysiou Areopagitou, Acropolis, 105 55
+30 -210 32 41 807
Athens & Epidaurus Festival
Rigillis & Vasileos Georgiou Β΄ 17-...
210 7240673
Athens Conservatoire