Theatre

Palea Epidavros, Argolis, Peloponnese,...
+30 – 27530 22026
National Theatre of Greece
Peiraios 260 (D), Piraeus Str, 177 78
2109282900
Athens & Epidaurus festival
Pireos 260 (E), Piraeus Str, 177 78
2109282900
Athens & Epidaurus festival
Palea Epidavros, Argolis, Peloponnese,...
+30 – 27530 22026 (for the Festival)
National Theatre of Greece
Piraeus 206, Tavros, 17778
210 3418550
Michael Cacoyiannis Foundation
Ancient Epidaurus Theatre, Athens, 21059
+30 – 27530 22026
Athens & Epidaurus festival
Ancient Epidaurus Theatre, Athens, 21059
+30 – 27530 22026
Athens & Epidaurus festival
Ancient Epidaurus Theatre, Athens, 21059
+30 – 27530 22026
Athens & Epidaurus festival
Syggrou Avenue 364, Kallithea, 17674
(+30) 216 8091000
SNFCC