Where

3 Kriezotou St., Centre, 10671
+30 210 36 15 702, +30 210 36 30 818
Benaki Museum / The Ghika Gallery
Neophytou Douka 4, Athens, 106 74
+30 210 72 28 321-3
Museum of Cycladic Art
138 Pireos & Andronikou St., Piraeus...
2103453111
Benaki Museum Pireos 138