Music

364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
Vass.Sophias & Kokkali, Athens,...
210- 7282200
Megaron- The Athens Concert Hall
364 Syggrou Avenue, Kallithea, 176 74
(+30) 216-8091000
SNFCC
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
100, Pireos st., Gazi, 11854
2130109300
Technopolis City of Athens
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera