Where

100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
Vassileos Georgiou B' 17-19, Centre...
6972938352 / 6936869091
Athens Conservatoire
100, Pireos str., Gazi, 11854
213 0109300
Technopolis City of Athens
Elpidos 13, Victoria Square, Athens,...
21 3044 2783
Athens & Epidaurus festival
364 Syggrou street, Kallithea, 17674
2130885700
Greek National Opera
French School at Athens, 6 Didotou st.,...
210 6018565
Athens Film Society