Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Περιοχή: 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Διεύθυνση: 
Πειραιώς 256, 182 33
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το 1836 και η ιστορία της συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με την εποπτεία του Κράτους. Σκοπός της είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας.

Επί 180 χρόνια συμβάλλει αδιάλειπτα στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αποτελώντας τον σημαντικότερο πυρήνα εκπαίδευσης και παραγωγής εικαστικής τέχνης. Η εξέλιξη της Νεοελληνικής τέχνης διαμορφώθηκε ουσιαστικά από την πορεία που ακολούθησε η Σχολή στην οποία σπούδασε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών. Η Α.Σ.Κ.Τ. είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και έχει πλήρη αυτοδιοίκηση. Η εποπτεία του Κράτους επί του Ιδρύματος ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η Α.Σ.Κ.Τ. επιχορηγείται, όπως όλα τα Α.Ε.Ι., από το Κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής της, με βάση γενικές αρχές που καθορίζονται από κοινού από το Κράτος και το Ίδρυμα, λαμβανομένων υπόψη και των τετραετών ακαδημαϊκών- αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών.

Η Α.Σ.Κ.Τ. αποτελείται από δύο Τμήματα: το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Βασική εκπαιδευτική μονάδα και «πυρήνας» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι το εικαστικό εργαστήριο, το οποίο έχει συνδεθεί ιστορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία της Α.Σ.Κ.Τ. Κάθε εικαστικό εργαστήριο, μέσω του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού προγράμματός του, εξοικειώνει κατ’ αρχάς το φοιτητή με την εικαστική γλώσσα και τα υλικά της, διαμορφώνει την εικαστική και θεωρητική παιδεία του και διευρύνει την κριτική ικανότητά του στο πεδίο της δημιουργικής διεργασίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Το εικαστικό εργαστήριο δεν μεταδίδει απλώς στο φοιτητή τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη που ενδέχεται να συγκρούεται με κάποια άλλη –εξίσου γόνιμη– αντίληψη που εκφράζεται στη διδασκαλία ενός άλλου εργαστηρίου. Η λειτουργία πολλών εργαστηρίων –με τις διαφορετικές αντιλήψεις τις οποίες ενδεχομένως αυτά εκφράζουν– αντανακλά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα την εκφραστική πολυφωνία της σύγχρονης τέχνης και την ελευθερία προσωπικών επιλογών που έχει ο φοιτητής, καθώς το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιλέγει αλλά και να αλλάζει το εργαστήριο στο οποίο σπουδάζει, σύμφωνα με τα εκφραστικά προβλήματα και τις ανάγκες του, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής του καλλιτεχνικής έκφρασης και έρευνας. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών αποτελείται μέχρι σήμερα από τρεις (3) Τομείς: Τομέας Ζωγραφικής, Τομέας Γλυπτικής και Τομέας Χαρακτικής.

Στον Τομέα Ζωγραφικής λειτουργούν εννέα (9) εικαστικά εργαστήρια, στον Τομέα Γλυπτικής τρία (3) και στον Τομέα Χαρακτικής δύο (2). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης εικαστικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα επιλογής. Το Τμήμα, από την εποχή της ίδρυσής του και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί σε πολλά από τα εικαστικά εργαστήρια ανθρώπινα μοντέλα ως πρότυπα για τη μελέτη-σπουδή του ανθρώπινου σώματος. Η σπουδή στην ανθρώπινη μορφή παραμένει άσκηση με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, ενταγμένη μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς (10 εξάμηνα). Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του διευθυντή του εργαστηρίου και των διδασκόντων μελών Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε αυτό. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, με την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής, γ) Χαρακτικής. Οι απόφοιτοι που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς στα ειδικά θεωρητικά μαθήματα έχουν δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): – «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» | www.digitalarts.asfa.gr – «Εικαστικές Τέχνες» | www.met.asfa.gr – «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης» | www.eumaster.asfa.gr

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ ιδρύθηκε και λειτούργησε το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007. Σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις. Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγμάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης».

Μοιραστείτε το: