Βritish Council

Περιοχή: 
Κολωνάκι
Διεύθυνση: 
Φιλικής Εταιρίας 17, 106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και υλοποιεί δράσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Μοιραστείτε το: