Γενικά Αρχεία του Κράτους

Περιοχή: 
Ψυχικό
Διεύθυνση: 
Δάφνης 61, 154 52
Πληροφορίες: 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) ιδρύθηκαν το 1914 και έχουν ως βασική αποστολή την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, ψηφιοποίηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας καθώς και τη διάθεσή του προς μελέτη στο ευρύ κοινό.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ανάμεσα στους στόχους τους συγκαταλέγονται:

-Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

-Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

-Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

-Η εποπτεία των ειδικών αρχείων που ιδρύονται και λειτουργούν σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

-Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

-Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

-Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς

Το κτήριο

Τα Γ.Α.Κ. στεγάζονται από το 2003 σε ένα νεόδμητο κτήριο στο Ψυχικό, προϊόν αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των Δ. Δακανάλη, Σ. Μπουμπιώτη, Α. Τσιγκούνη και Χ. Φλώρου., το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, αίθουσα διαλέξεων και σεμιναρίων, γραφεία, Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο, αίθουσες φύλαξης αρχειακών τεκμηρίων, αίθουσες ταξινόμησης και τα εργαστήρια συντήρησης, βιβλιοδεσίας και φωτογράφησης.

Επικοινωνία:

Κεντρική Υπηρεσία:

Τηλέφωνο: +30 210 6782200

Fax: +30 210 6782215

Ηλεκτρονική διεύθυνση: archives@gak.gr

Αναγνωστήριο

Τηλέφωνο: +30 210 6782208, +30 210 6782209, +30 210 6782214

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anagnostirio@gak.gr

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 15:00

Μοιραστείτε το: