Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών

Περιοχή: 
Πλάκα
Διεύθυνση: 
Αδριανού 105, 10558 Αθήνα
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών δημιουργήθηκε το 2009 ως πρωτοβουλία συνεργασίας μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, ανοιχτών στο κοινό, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, με στόχους την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη συνεργασία σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο, τη δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης και προβολής και το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων ανοιχτών στο κοινό.

Το Δίκτυο νοείται ως «εργαλείο» προκειμένου να υπηρετούνται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα σύγχρονα δεδομένα, η Παιδεία και ο Πολιτισμός. Στο Δίκτυο συμμετέχουν -έως τώρα- 37 μουσεία και πολιτιστικοί φορείς της Αθήνας.

Μοιραστείτε το: