Μουσείο Μπενάκη

Περιοχή: 
Σύνταγμα
Διεύθυνση: 
Κουμπάρη 1 & Λ. Βασιλίσσης Σοφίας
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένα από τους πιο μεγάλους και καινοτόμους μουσειακούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Διαφορετικοί πολιτισμοί από όλες τις ιστορικές περιόδους συναντούν τη σύγχρονη τέχνη σε ένα δίκτυο κτηρίων στην Αθήνα αλλά και πέρα από αυτήν.

Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Με τις εκτεταμένες ενότητες των εκθεμάτων του, που καλύπτουν περισσότερους από έναν πολιτισμικούς τομείς, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του, που εξυπηρετεί περισσότερες από μία κοινωνικές ανάγκες, το Μουσείο Μπενάκη, προσφέρει ένα μοναδικό ίσως υπόδειγμα σύνθετης δομής μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των μουσειακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

 

 

Μοιραστείτε το: