Ινστιτούτο Πούσκιν

Περιοχή: 
Αθήνα
Διεύθυνση: 
Φειδίου 18
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος φορέας εκμάθησης και πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας και προβολής του ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Λειτουργεί στο κέντρο των Αθηνών και συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή.
Στο Ινστιτούτο Πούσκιν παραδίδονται μαθήματα ρωσικής γλώσσας σε όλες τις ηλικίες, σε Έλληνες και ξενόγλωσσους. Λειτουργεί ως κέντρο πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας και είναι ο πρώτος φορέας, που πιστοποίησε τη ρωσική γλώσσα στο δυτικό κόσμο.
Είναι ειδικευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ρωσόφωνους και στη δεκαετία του ’90 συνέβαλε σημαντικά στην προσαρμογή και ένταξη στην ελληνική κοινωνία χιλιάδων παλιννοστούντων από τις χώρες της άλλοτε Ε.Σ.Σ.Δ.
Παρέχει υπηρεσίες γραπτής και προφορικής μετάφρασης σε ιδιώτες, εταιρίες, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Στις δράσεις του συμπεριλαμβάνονται θεματικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, ανοικτές συζητήσεις, εκδόσεις, μεταφράσεις και παρουσιάσεις βιβλίων. Εγγραφή συνδρομητών σε ειδικά επιστημονικά, πολιτιστικά και αθλητικά ρωσικά έντυπα.
Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες και κοινωφελή ιδρύματα φέρνοντας σε επαφή χιλιάδες ανθρώπους με το ρωσικό πολιτισμό.
Στους χώρους του Ινστιτούτου στεγάζεται η σημαντικότερη και πληρέστερη ρωσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα με 18.000 βιβλία.
Στηρίζει θεατρικές και μουσικές προσπάθειες νέων δημιουργών καθώς και καλλιτεχνικές παραγωγές.
Χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές και λειτουργεί ως πληροφοριακό και συμβουλευτικό κέντρο σχετικά με θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού της Ρωσίας.
Συνέβαλε δε, ως χορηγός εκπαίδευσης, στην επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Μοιραστείτε το: