Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης [ΜΙΕΤ]

Περιοχή: 
Πλάκα
Διεύθυνση: 
Θουκυδίδου 13, 105 58, Αθήνα
Τηλέφωνο: 
Πληροφορίες: 

Το ΜΙΕΤ, με αδιάλειπτη παρουσία πενήντα και πλέον ετών στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ευρύτερη δράση στον χώρο των εικαστικών τεχνών και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του φιλότεχνου κοινού με τη διοργάνωση και την παρουσίαση εκθέσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα και τα Βιβλιοπωλεία του, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στην περιφέρεια σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

Οι περισσότερες από τις εκθέσεις είναι δικές του παραγωγές, δηλαδή καρπός επισταμένης έρευνας, και μάλιστα η παρουσίασή τους στο κοινό είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Όλες οι εκθέσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για πολλές μάλιστα εκδίδονται συνοδευτικά λευκώματα.
Τα δύο Πολιτιστικά Κέντρα, το Μέγαρο Εϋνάρδου στην Αθήνα και η Βίλα Καπαντζή στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούν κατά κύριο λόγο τις μεγάλες εκθέσεις του Ιδρύματος.
Πρόκειται για κτίρια-κοσμήματα για τις δύο πόλεις, τα οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παραχώρησε στο ΜΙΕΤ.

Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ στην Αθήνα: Μέγαρο Εϋνάρδου
Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, 104 31 Αθήνα, Τηλ. 210 5221 420, 210 5223 101

Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ στη Θεσαλλονίκη: Βίλα Καπαντζή
Βασιλίσσης Όλγας 108, 546 43 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 295 170, 2310 295 171

Μοιραστείτε το: